Değişim Programları

erasmus

Erasmus+ Programı Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan programdır.

Fakülte Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Ali KAHRAMANOĞLU

mevlana_tr

Mevlana Değişim Programı yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Fakülte Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Ali KAHRAMANOĞLU

farabi

Farabi Değişim Programı üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans lisans yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Fakülte Farabi Koordinatörü

Doç. Dr. Ali KAHRAMANOĞLU