Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Sosyal Seçmeli Dersler Yılsonu Sınavları ve Bütünleme Sınavları

Fakültemiz bölüm/program müfredatlarında yer alan Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Sosyal Seçmeli Dersler yılsonu sınavları 26.06.2024 tarihinde; bütünleme sınavları ise 17.07.2024 tarihinde yapılacaktır.

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri yılsonu sınavı 1 ve 2. sınıflar için ayrı oturumlardayapılacaktır. 1. sınıflar saat 9:00'da, 2. sınıflar ise 11:00'de sınava gireceklerdir. Sosyal Seçmeli Derslerin sınavları aynı tarihlerde dersin konulduğu saatlerde (13:00/15:00) başlayacaktır.

Ekran%20Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1