Ulusal Staj programı-Yetenek Kapısı-Orta Karadeniz Kariyer Fuarı(OKAF 23) Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik; Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı ve Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (OKAF 23) tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla, 12 Ocak Perşembe günü Saat 13.30'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salonda toplantı yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimizi ve Akademik personelimizi bilgilendirme toplantısına katılmaya davet ediyoruz.

Bilgilendirme%20Toplant%C4%B1s%C4%B1%20Afi%C5%9Fi