OMÜ Yemek Bursu

Öğrenciler; yemek bursu başvurularını 04 Ekim - 15 Ekim 2021 tarihleri arasında “portal.omu.edu.tr” adresinden Kullanıcı adı: ogrencino@omu.edu.tr ve Parola: Öğrenci bilgi sistemi (ubs.omu.edu.tr) giriş parolası ile yapacaktır.

Yemek Bursu başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi uygulanacaktır.

Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Ekim 2021 ayının son haftasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir.