Mazeret Sınavı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin mazeretlerini gösterir belge ile birlikte UNİKYS sisteminden alacakları Mazeret Sınavı Başvuru Formu'nu doldurarak 12.05.2023 tarihi saat 17.00' e kadar Bölüm Sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir. Mazeret sınavları 22-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

PP.1.2.FR.0058-Mazeret Sınavı Başvuru Formu(Lisans-Önlisans-Lisansüstü)-R1 (1).pdf