ELELE SAĞLIK EĞİTİM ve YARDIMLAŞMA VAKFI EĞİTİM BURSU DUYURUSU

ELELE SAĞLIK EĞİTİM ve YARDIMLAŞMA VAKFI EĞİTİM BURSU DUYURUSU

ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı; fakülte, enstitü, konservatuar veya yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenimi gören başarılı fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere, ESEV Yurtiçi Burs Yönetmeliği doğrultusunda ilgili öğretim yılının Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde 9 ay süre ile karşılıksız burs desteği sağlamaktadır.

Başvurular, 20 Eylül 2021 Pazartesi gününe kadar www.esev.org.tr web sitesinde yayınlanan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşı olmak.

Mal varlığı ve gelire göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

Farklı bir resmi/özel kurumdan burs almamak. (Öğrenim kredisi bu kapsamın dışındadır) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.

www.esev.org.tr adresi üzerinden başvuru formu doldurularak yapılacak başvurular ön elemeden geçirilecektir. Seçilen asil ve yedek adaylar ile ESEV Burs Komisyonu tarafından yapılacak mülakat neticesinde burs almaya hak kazanan adaylar ESEV tarafından bilgilendirilecektir. Bilgilendirme sonrası adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecektir.

İstenecek Belgeler

Başvuru formu (imzalı)

1 adet vesikalık fotoğraf Nüfus cüzdanı önlü/arkalı fotokopisi

Vicdani yükümlülük ve taahhütname belgesi (imzalı)

KVKK aydınlatma ve açık rıza onay metni (imzalı)

Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren belge

Anne, baba ve adaya ait SGK tescil ve hizmet dökümü

Anne, baba ve adaya ait tapu ve tescilli araç sorgu belgesi

Yeni kayıt yaptıranlar için; sınav sonuç belgesi ve lise diploması

Ara sınıflar için; öğretim kurumundan alınmış transkript

Öğrenci adına açılmış banka hesap numarası veya IBAN gösterir belge