Afet Farkındalık Eğitimi

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün toplumda afet bilinci kültürünün oluşturulması, afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması adına; afet öncesi hazırlıkların neler olduğu, afet sırasında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında ikincil afetlere sebep vermemek adına neler yapılması gerektiğinin öğrenilmesi amacıyla aşağıda gönderilen linkteki Afet Farkındalık Eğitim videosunun

*https://www.youtube.com/watch?v=dP4xNtn9R4c

*https://www.youtube.com/watch?v=Opl9It8I7E4

Üniversitemiz çalışanlarına (yönetici, çalışan, öğretmen, hizmetli vs. aileleri) ve öğrencilere ulaştırılması/izletilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Tüm paydaşlarımızın faydalanmasını temenni ederiz.