Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi Daveti

12982134_Toplum%20Merkezlerinde%20Nitelikli%20Go%CC%88nu%CC%88llu%CC%88%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1%20Projesi_Afis50x70cm_page-0001