Muayene ve Kabul Komisyonu

  • Doç. Dr. Ali KAHRAMANOĞLU
  • Dr. Öğr. Üyesi Suzan URGAN
  • Dr. Selahattin ÖZYURT (Fakülte Sekreteri)