Kalite Komisyonu

  • Dr. Öğr. Üyesi Suzan URGAN
  • Dr. Selahattin ÖZYURT (Fakülte Sekreteri)