Eğitim Komisyonu

  • Doç. Dr. Ali KAHRAMANOĞLU
  • Dr. Öğr. Üyesi Suzan URGAN