Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Fakültem adına sizleri sevgiyle selamlıyorum.

Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplum refahını artırmak misyonuna sahip köklü bir üniversitenin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin genç ve dinamik parçası Hacı Fevziye Arslan Bafra İşletme Fakültesi'ne hoş geldiniz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin “bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette güvenin ve paydaş memnuniyetinin sağlandığı girişimci ve uluslararası bir üniversite olmak” vizyonuna uygun olarak; evrensel bilgi ile küreselleşmenin gerektirdiği yeni ve dinamik disiplinlere yönelik öğrenim vermeyi hedefledik. Bu çerçevede fakültemiz bünyesinde “Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü” ve "Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü" ile yola çıkmış ve önemli bir mesafe kat etmiş durumdayız. Halihazırda Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü’nde aktif biçimde eğitim-öğretim devam etmekte olup, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne de yakın zamanda öğrenci alacağız...

Bölümlerimizde uzman akademisyen kadromuzla öğrencilerimize modern ve kaliteli eğitim-öğretim vermeyi amaçlıyoruz. Öte yandan genç ve dinamik bir fakülte olarak yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etki yaratabilen, kaliteli ve yüksek öğretim standartlarına sahip bir yüksek öğretim kurumu olmayı hedefliyoruz. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, öğrencilerimize kuramsal bilgilerin yanısıra yerel sektörde güçlü paydaşlarımızla birlikte öğrencilerimize 7+1 İşyeri Eğitimi-staj olanağı sunuyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimiz 7 yarıyıl boyunca kuramsal-uygulamalı derslerden sonra 8. yarıyılda protokol yaptığımız önemli işyeri ve kurumlarda sigortalı olarak iş pratiği yapabilecekler. İşyeri uygulamalı dersi ile öğrencilerimiz, mezun olmadan önce mesleki tecrübe elde edecekler; böylece mezuniyetten sonra iş bulabilme olasılıkları artacaktır.

Siz değerli öğrencilerimizi bir yandan üniversal bilgi ve bilinçle donatmak, bir yandan da mezuniyet sonrası hayata etkin biçimde hazırlamak fakültemizin temel misyonudur. Bu misyonu siz değerli öğrencilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Hayal ettiğiniz bir üniversite öğrenimi ve iyi bir gelecek dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlarım.

Prof. Dr.Ahmet MUTLU