Covid-19 Salgın Hastalığı Sürecinde Eğitim-Öğretim Faaaliyetleri

Yazar: Bafra İşletme Fakültesi | Tarih: 22 Nisan 2020

Fakültemizde; Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde yaşanan yeni gelişmeler ve alınan YÖK kararları çerçevesinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin konular, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

-Eğitim öğretim süreçlerinde yürürlükte bulunan akademik takvimler uygulanacaktır.

-Fakültemiz öğretim planlarında yer alan uygulamalı dersler sanal sınıflarda senkron ve asenkron olarak uzaktan öğretim yoluyla video konferans, ödev, dosya hazırlığı, simülasyon eğitimi, proje, vaka takdimi vb. gibi dijital çözümlerle yapılacak ve öğrencilerin başarı durumları ile ilgili değerlendirmeler tamamlanarak 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı eğitim öğretimi bitirilecektir.

-Bu döneme mahsus olarak yaz okulunda ders açılmayacaktır. Bütünlemenin kaldırıldığı birimlerde sadece pandemi süreci ile sınırlı olmak üzere 2019-2020 bahar yarıyılı dersleri için 25 Mayıs- 3 Haziran 2020 tarihleri arasında, 2019-2020 güz yarıyılı dersleri için 8-19 Haziran 2020 tarihleri arasında bütünleme sınavı yapılacaktır.

-Yılsonu/yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavları öğretim elemanları tarafından sanal sınıflarda senkron veya asenkron olarak mevcut akademik takvim dahilinde dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilen programa göre yapılacaktır. Ortak derslerin sınavları ve UZEM koordinasyonunda birim kurul kararları ile belirlenmiş dersler için yılsonu/yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavları UZEM’in çevrimiçi sınav sistemi üzerinden yapılacaktır. Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları mezuniyetleri 5 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

-Fakülte yönetim kurulunun kabul ettiği internet kaynaklı problemler, erişim sıkıntısı, sınav esnası teknik sorunlar vb. gibi mazeretler için, yönetim kurulunun belirlediği tarih ve saatte sanal sınıflar üzerinden öğretim elemanları tarafından mazeret sınavları dijital ortamda yapılacaktır.

-Fakültemiz öğrencileri en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar talep etmeleri halinde 2019-2020 bahar yarıyılı için kayıt dondurma hakkından yararlanabileceklerdir. Kayıt dondurulan bu süre azami süreden sayılmayacaktır.

-Öğrencilerimizin derslere devamı konusunda Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin “derslere devam” hükümleri uygulanacaktır. Öğrencilerimizin derslere devamı zorunludur. Sanal sınıfta senkron ve asenkron olarak verilen derslere katılmak, sanal sınıflar ile https://avys.omu.edu.tr/ adresinde paylaşılan eğitim öğretim materyallerini takip etmek, sanal sınıfta gerçekleştirilen dönem içi değerlendirmelerine (ödev, kısa sınav vb.) ve yılsonu/yarıyıl sonu sınavlarına katılmak öğrencinin sorumluluğundadır.

-Engelli öğrencilerimizin takip ettikleri derslerde, öğretim elemanlarımız engel durumlarına uygun ders materyalleri ve sınav hazırlamaya özen göstereceklerdir.

Tüm Öğrencilerimize ve Ailelerine Sağlıklı Günler Dileriz.